vrijdag 28 december 2012

New Year’s Resolutions/ Voornemens voor 2013

Ja, het is weer die tijd van het jaar dat je vaak wat meer stil staat bij wat je hebt, denkt nodig te hebben en hoe je eventueel de dingen anders wilt. Ik ben normaal niet zo’n type dat zich erg verdiept in voornemens voor het nieuwe jaar, omdat het meestal voor mij toch niet echt werkt. Maar dit jaar is het toch wat anders. Ik heb een grote stapel UFO’s (on-affe projecten) die ik nu toch echt eens af wil maken. Ik heb ze geteld en er echt een lijst van gemaakt een paar weken terug en kwam tot een totaal van 42! En omdat er zoveel projecten op die lijst staan, kan ik toch nog afwisselen tussen de diverse technieken, zoals patchwork, borduren in kruissteek, redwork borduren, quilten etc. Ik hoef me niet te vervelen, ook al kan ik minder kopen als ik normaal doe (wat ook op voorraad leggen voor de oude dag is bij mij).
Dat is een ander voornemen voor mij, winkelen in eigen voorraad en alleen nog dat kopen wat ik nodig heb om een project ook echt af te kunnen maken. Dat is denk ik de makkelijkste van allemaal, want we zitten toch wat krapper bij kas tegenwoordig, dus is naar de winkel surfen wat minder vanzelfsprekend geworden. En ja, ik wordt creatiever om mijn doel te bereiken met minder geld te besteden. En als je daar een sport van maakt geeft het ook nog veel voldoening als het je lukt! En je hebt meer vrede met het feit dat je minder te besteden hebt en ik voel me dan meer in evenwicht ipv alleen maar te piekeren over alle rekeningen die nog betaald moeten worden. Tenminste zo werkt het voor mij. En die creativiteit uit zich bij mij dan ook in het ontwerpen van leuke quiltjes! Dus de nieuwe BOM van 2013 komt eraan! Het zullen leuke MINI's worden! De patronen daarvan kun je vinden op ons Simply2M blog en op mijn QDD blog, dat weer nieuw leven is in geblazen!
Dus mijn lijstje van voornemens is als volgt:
  1. Mijn UFO’s gedeeltelijk afmaken (42 projecten, lukt vast niet in 1 jaar)
  2. Putten uit mijn voorraad ipv nieuw materiaal kopen. Ik mag alleen nog iets kopen om een project af te kunnen maken
  3. Creatiever zijn in oplossingen zoeken, dus meer ergens over nadenken hoe je iets kunt oplossen met wat je al hebt ipv gelijk iets in de winkel gaan halen
  4. Meer geluk/tevredenheid vinden in minder
  5. Mijn eigen creativiteit meer ontwikkelen en dus meer publiceren!
Dus eigenlijk komt het er allemaal op neer dat ik me meer wil gaan focussen op het afmaken van dingen, dan nieuwe projecten toe voegen en daar alles voor kopen en weg leggen.
Ik denk dat ik dit berichtje nog wel eens zal terug lezen gedurende het komende jaar! Vooral als ik het even niet meer zie zitten of er moeite mee heb! Dan geeft dit je toch weer een opsteker en richtings gevoel! Zo van: O JA, Ik had me iets voorgenomen voor 2013!
Groetjes en een fijne dag verder!
Marianna
Alle goeds voor jullie allemaal voor 2013!
Ye, it is that time of year that you think more about what you have, think you need and how you want things to be different! I am normally not that type of person to make Resolutions as most of them never seam to work for me. But this year it is different! I have this pile of UFO’s (UnFinished Objects) that I really want to get finished. I counted them the other day and came to a total of 42! And as there are many different projects on my UFO list I can still alternate between styles, like patchwork, redwork embroidery, cross stitch and so on. I don’t need to get bored, although I can’t buy as much as I normally would. That is an other Resolution for me, work from stash and only buy those things needed to finish a project. That is the easiest one on my list as money is more tight than usual these days. And yes, I get more creative to reach my goal with less money! If you think of it more as a sport then less money ain’t so bad as it seams in the first place. And when you can do that, you will find more peace with the fact that you have less to spend and feel more happy overall than only worried about all those bills piling up. At least it works this way for me! And more creativity means for me too to design more and also publish it, as I love to share my designs! So the new BOM for 2013 is coming soon. The Theme will be this year MINI's, so small quilts (20"sq.) You can find the patterns on my QDD blog.
So my list looks like this:
  1. Finish up part of my UFO list (42 projects, can’t be done in one year only!)
  2. Work from stash, rather than buying new stuff. I only can buy those things I need to finish a project
  3. Be more creative in finding solutions for a “problem”, so to think more how to work around it with what I already have before buying new stuff
  4. Be more happy with less
  5. Be more creative and so publish more!
So mainly I want to focus more on working on my projects rather than adding projects and all there is needed for it (buying) to make them and putting it away for later.
I think I will re read this post once in a while during next year! Especially when I feel down or am struggling with a tight budget! Than this will push me back in the right direction and remember me that I really had made a RESOLUTION for 2013!
All the best to you all for 2013!