maandag 31 januari 2011

New Development!/ Nieuwe ontwikkelingen!

Ja, zo mag je dit wel noemen! Wat is er gebeurd? Nou, de meesten van jullie weten wel dat ik een droom heb om mijn eigen patronen te gaan uitgeven. Daarom had ik al andere blogs opgericht, maar door mijn ziekte had ik niet genoeg energie om hier in te steken. Nu het aanzienlijk beter gaat en ik zo’n beetje hyper door het huis loop, zoekt deze energie zich toch een uitweg. Dus begint het verlangen toch weer te borrelen. Toevallig had ik het al een aantal keren met een quiltvriendin uit Frankrijk er ook over gehad, die hetzelfde wilde opzetten. En ineens kwam van de week de vraag: goh joh, waarom gaan we dit niet samen proberen van de grond te tillen? Ja, waarom niet? We hebben nagenoeg dezelfde smaak en precisie en natuurlijk verschilt onze stijl best wel iets, maar dat geeft je misschien ook een breder publiek. Dus zo gezegd zo gedaan! En gisteren ben ik eens een middagje aan het knutselen geweest (daar ligt ook een stukje van mijn talenten) en nu hebben we een gezamenlijk blog in de lucht, genaamd Simply2M. De link ernaar staat links boven op dit blog. Dus heb ik gisteren onze introductie over ons team geschreven:

Margo Kool en Marianna Berkamp, twee vriendinnen met dezelfde passie voor stof, garen en versierseltjes, Margo pasfotootje voor blogPICT1263_200kbhebben besloten hun krachten te bundelen en gaan via dit blog U op de hoogte houden van de ontwikkelingen in hun design studios.  Onze beider voornamen beginnen met een M en dus kwamen we al snel uit op de naam Simply 2M voor onze gezamenlijke design studio! Daarnaast kun je deze tekst ook lezen als een afkorting van de tekst “Simply to Make”. Onze stijl is het best te omschrijven als Simply Chique, goed te maken maar wel met een mooie uitstraling, die vooral te zien is in het stofgebruik en de afwerking van onze werkstukken. Natuurlijk ook in de afwerking van onze produkten! Straite forward met stijl!

Het ligt dus in de bedoeling om alle info over onze ontwerpen via dit blog wereldkundig te maken, dus ook de gratis Celtic BOM zal vanaf nu op dat blog verschijnen en te downloaden zijn. Morgen dus het tweede deel, de maand Februari met het Imbolc feest! Ja, ik ben jarig op Imbolc! Nog één nachtje slapen…..leuk kadootje toch deze nieuwe samenwerking? We zijn beiden heel blij ermee en dat komt alleen de creativiteit maar ten goede! Dit blog blijft dus gewoon bestaan, maar hier gaat het dus over alle andere dingen die in mijn bescheiden leventje en creatieve wereldje voorbij komen en waar ik mee bezig ben. Dus blijf hier vooral ook lezen, want dit bevat echt andere info als ons gezamenlijke blog!

Yes, you can call it that! What happened? Well, most of you might know my dream to distribute my patterns someday. I had made some other blogs with this purpose, but being severe ill didn’t give me enough energy to maintain them and design on time. Since my surgery and so much better health this dream popped up in my brain like a flashlight. Since I am walking through the house hyper of energy it wants to come out some way! So the desire started to fill me aagain. In the past I have discussed this topic with a dutch friend, who lives in France, when she was in town. How would you get this started? And last week she popped the question: why not joining our strength and get it started? Ye, why not? We have almost the same taste and accuracy and ofcourse our style is a bit different, but that might attrack more peole too. So said and done! Yesterday I have spend an afternoon in my room and have designed a new joined blog, Simply2M. The link is in the left top border of this blog too. So I wrote an introduction about our team:

Margo Kool & Marianna Bergkamp, two friends, with the same passion for fabrics, yarn and floss, have descided to join their strength and to start informing you through this joined blog, about the developments in their design studios.

Both our names start with a M, so it was easy to find the name Simply 2M for our design studio. You can also read this text as Simply to Make. Our style is best described as Simply Chique, good to make, but with a nice, riche touch, which is shown mostly in our use of fabrics and the finishing touch of our designs and activities. Straite forward with style!

So it is ment to add all the info about our designs on this blog to make it known to the public, so also the free Celtic BOM will be dwonloadable from there! Tomorrow the second part, the mont February with the Imbolc feast! Yes, it is my birthday on Imbolc! Just one more night sleep…..lovely present isn’t it this coöperation? We are both very delighted with it and that is good for our creativity! So this blog will remain in the air and I will still talk about my daily life and things that happen in our creative world amd what I am working on. So keep on reading here aswell, because I will add different info here as on our shared blog!