dinsdag 8 december 2009

Bijna AFFO! / Amost finished!

PICT4211_60kb

Ok, hier is tie dan! De affe top! Ik moet zeggen, nu ik hem een paar minuten af zie, vind ik zelf toch wel dat de rode rand wat toe voegt. En het blijft speels door de blokjes in de rand. Eerst wilde ik afbiezen met een multi bies van allerlei lapjes, maar ik denk dat ik probeer het op rood te houden als ik er genoeg stof voor heb. Dan wordt het wat rustiger, want een multi bies maakt de buitenkant toch weer druk en de vierkantjes in de quilt maken het al druk genoeg, vind ik zelf. Nu blijft de focus op het midden gedeelte van de quilt liggen…de geborduurde blokjes. Ben er wel content mee zoals ie nu is! Is het me toch gelukt om eens een keertje een quilt van begin tot eind in één keer te maken! Ben, geloof ik, ergens begin of half oktober ermee gestart en nu begin december dan de top af en hopelijk lukt het dus om hem in een week te quilten, maar dat mag geen probleem zijn! Doe het toch echt met de machine! Met de hand ligt ie er volgend jaar nog! Nu eerst eens lunchen! Je krijgt stevige trek van zo’n klus!

OK, here it is! The finished top! I have to say, now I have seen it finished for a couple of minutes, I do think the red border does add something to the quilt. It is still cheery by the squares in the border. First I wanted to bind it with a multi color binding, but I think I’ll try to stick to just red if I have enough fabric left for it. It will be calmer then as  a multi coloured binding will make the outside lively again and I think the squares in the quilt make it lively enough. And now the attention is still focused on the inside of the quilt…the embroidered blocks. I am satisfied with the result! I really did it ….… to start and finish a quilt in one time! I think I started somewhere early or half October and now, beginning of December, the top is finished and hopefully the quilting will be done as well by next week, but I think that won’t be such a problem! I really want to do this by machine! By hand the quilt will still be unfinished by next year Christmas! Now first some lunch! You really get a strong appetite with such a task!